Lisaks saad abi järgmistelt telefonidelt:

Hädaabinumber 112

Helista hädaabinumbrile 112, kui kellegi elu või tervis on ohus või on alust arvata, et midagi tervisele ohtlikku on juhtumas.

Perearsti abi 1220

Perearsti abi telefonilt 1220 saad nõu lihtsamate terviseprobleemide ja esmase abi puhuks. Helistamisel sinu isikut ei tuvastata.

Usaldustelefon

Tasuta lühinumber anonüümse psühholoogilise abi saamiseks.
126 (eesti keeles) iga päev kl 19–23
127 (vene keeles) iga päev kl 19–23

Lasteabi telefon

Tel. 116111, 24h. Lastele ja lastega seotud isikutele.

Usaldustelefon Lapse mure

Tel 646 0770, E–R kl 10–18