Kuidas vihaga toime tulla?

Vihaga toimetulekuks on mitmeid erinevaid võimalusi, näiteks:

Võta aeg maha. Mõtle, kuidas lahendada seda olukorda, mis sind vihale ajab. Tüli ajal hinga sügavalt sisse-välja ja loe kümneni. See aitab aeglustada südame tööd ja rahuneda. Kasu on ka sellest, kui teha paus ja jätkata vestlust siis, kui tunded on maha jahtunud.

Vaata olukorda teise nurga alt. Võib-olla ei olegi olukord tegelikult selline, nagu esimesel hetkel paistab? Kas ka sinu sõber või hea nõuandja näeks olukorda samamoodi? Kujutle, millist nõu võiksid saada usaldusväärselt täiskasvanult ja toimi vastavalt.

Suuna pahameel tegevusse. Püüa oma mõtted olukorrast eemale juhtida: loe midagi, lahenda ristsõnu, kuula muusikat või mine jalutama. Ka sporditegemine või muu füüsiline tegevus aitab rahuneda. Abiks võib olla, kui paned oma tunded kirja või üritad neid joonistada.

Püüa oma tundeid selgelt väljendada. Mõtle läbi, mida sa tegelikult selgeks teha tahad ning räägi ärritavatest asjadest aeglaselt ja selgelt. Keskendu oma tunnetele ja soovidele, teiste süüdistamine ning solvamine ei aita ennast kehtestada. Oluline on, et kõik osapooled saaksid vahele segamata oma seisukoha välja öelda.

Räägi sõbraga. Kui oled vihane, siis aitab tunnetes selgust saada olukorra kirjeldamine kolmandale osapoolele. Sõber või pereliige võib probleemi näha teise nurga alt ja välja pakkuda lahenduse, mille peale sa ise poleks tulnud.