Kuidas alkohol mõjub aju arengule?

Inimese aju areneb kuni 25. eluaastani, otsustava tähtsusega on siinjuures 12.–25. eluaasta. Alkoholi mürgine toime kahjustab närvirakke, eriti kahjulikult mõjub alkohol otsmiku- ja oimusagara piirkonnale, mis teismeeas enim areneb.
Alkoholi tarvitamine kahjustab otsmikusagarat, mis vastutab keskendumise, otsuste langetamise, valikute ja enesekontrolli, aga ka emotsioonide, motivatsiooni ja sihipärase käitumise eest. See osa ajust teeb läbi olulise arengu 22.–25. eluaastani. See tähendab, et noorelt alkoholi tarvitamine kahjustab võimet endale ise piire seada ja võtta vastu läbimõeldud otsuseid.

Lisaks kahjustab alkoholi tarvitamine oimusagarat, mis vastutab ohuolukordades käitumise ning mälu ja õppimisvõime eest. Ka see aju osa areneb välja teismeea jooksul. Alkoholi tarvitamine selles eas kahjustab võimet õpitut meelde jätta, hinnata tekkinud ohu suurust ja sobivat reaktsiooni olukorrale.