Karistusseadustiku järgi on karistatavad järgmised alkoholiga seotud süüteod alaealise vastu:

  • Kui täisealine ahvatleb alkoholi tarbima alla 18-aastast noort, karistatakse teda rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
  • Kui täisealine müüb alla 18-aastasele noorele alkoholi või ostab seda tema jaoks, karistatakse teda samuti rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Kui alkoholi müüb või ostab noorele juriidiline isik, on karistuseks rahatrahv.

Karistusseadustiku järgi on karistatav ka alkoholi ebaseaduslik tootmine ning käitlemine ehk pakendamine ja müümine.