Sõprade surve

Eakaaslaste surve võib olla nii hea kui halb. Sõbrad võivad mõjutada sind tegema otsuseid, mis tulevad kasuks su tervisele või sõprussuhetele. Näiteks siis, kui sind veendakse olema ausam ja lahkem, ütlema ei alkoholile ja suitsudele või tegema trenni.

Tuleta meelde, millal mõni sinu sõpradest mõjutas sind tegema õiget otsust või vältima millegi rumala tegemist?