Miks juuakse alkoholi?

Et paista lahedam

Kas alkohol aitab ka tegelikult populaarsem olla? Lühikeseks ajaks võib-olla küll, kuid tegelikult on lahe koos olla inimesega, kes on isikupärane ja huvitav ka ilma alkoholi abita. Alkohol kedagi targemaks või huvitavamaks ei tee.

Sest kõik pruugivad

Sõpruskonna sees võib tekkida surve alkoholi tarvitamiseks ja tunduda, et kõik joovad. Kui sa tegelikult alkoholi ei taha, siis ütle ei ja sa näed, et sõbrasuhetega ei juhtu midagi.

Sest see on seltskonnajook

Alkoholi võetakse kui seltskonnajooki, et pidu elavdada, igavust peletada ja suhtlemisraskusi ületada. Tegelikult loob meeleolu suhtlemine ise.

Proovitakse uudishimust

Nii alkohol kui teised uimastid on kergesti kättesaadavad ja paljud proovivad neid uudishimust, et kogeda midagi uut. Üldjuhul selline paarikordne proovimine sõltuvust ei tekita, kuid kõik sõltlased on alustanud just samamoodi.

Et lõõgastuda ja muredega toime tulla

Alkoholilt oodatakse abi lõõgastumiseks, murede leevenduseks ja vabamaks suhtlemiseks. Kui väike kogus võibki vabastavalt mõjuda, siis edasisel tarvitamisel muutub meeleolu ja käitumine ettearvamatuks ning pidurid kaovad. Sellest võivad alguse saada soovimatud olukorrad ja pahandused. Tegelikult alkohol probleeme lahendada ei aita, vaid tekitab neid juurde. Loe lisaks: Kuidas lahendada probleeme?

Võetakse harjumusest

Alkoholi jooma võib ärgitada see, et tekkinud on kindlad harjumused: koht, aeg ja seltskond on ette planeeritud. Sellest on saanud rutiin, milleta justkui enam ei saagi. Tegelikult võib selline sunnitud korrapära üsna kiiresti viia alkoholi kuritarvitamise ja sõltuvuse tekkimiseni. Loe lisaks: Kuidas saab alkoholitarvitamisest harjumus?